O STOWARZYSZENIU

Klub Sportów Ekstremalnych „Jura” w Zawierciu istnieje od 2003 r. Głównym celem organizacji jest promocja wspinaczki skałkowej. KSE „Jura” posiada własną treningową ściankę wspinaczkową. Organizuje wyjazdy szkoleniowe, członkowie stowarzyszenia posiadają liczne ociągnięcia we wspinaczce sportowej, są wśród nich doświadczeni instruktorzy. Prowadził liczne zajęcia wspinaczkowe dla dzieci z ubogich rodzin we współpracy z MOPS-ami, świetlicami środowiskowymi itp.

DZIAŁANIA Z 1% PODATKU

1% podatku dochodowego jest zbierany przez Klub Sportów Ekstremalnych „Jura” na organizację zajęć wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin. Dzięki zebranym środkom instruktorzy zrzeszeni w Klubie przeprowadzą cykl zajęć wspinaczkowych na ściance wspinaczkowej i na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, dla dzieci wytypowanych przez instytucje zajmujące się pomocą osobom ubogim.